FR

Terug Naar Werk – Gratis begeleiding


Gratis begeleiding (Terug Naar Werk-fonds)

Ben je als arbeidsongeschikt erkend door het RIZIV? En werd jouw arbeidsovereenkomst maximaal 6 maanden geleden op initiatief van jouw werkgever beëindigd wegens medische overmacht (na 1 april 2024)?

Dan kan je vanaf 1 april 2024 via een tussenkomst van het TNW–fonds een gespecialiseerde dienstverlening op maat inkopen met als doel stappen naar werk bij een andere werkgever te zetten.

  • Je moet hiervoor een aanvraagformulier indienen bij het RIZIV. We kunnen jou hierbij helpen.
  • Na goedkeuring ontvang je een persoonlijke voucher met een maximale waarde van 1.800 euro die je kan inzetten bij een erkende dienstverlener.
    Acerta Consult is een van deze erkende dienstverleners
  • Deze voucher is 6 maanden geldig

Vanaf 1 april 2025 kunnen werknemers en werkzoekenden die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn, ook een beroep doen op het Terug Naar Werk-fonds.

Begeleiding Acerta