FR

Internationale vrouwendag: steeds meer vrouwen in de bouwsector


Diversiteit op de werkvloer

In typische mannelijke sectoren zoals de bouwsector, metaalbouw en transport zijn vrouwen nog steeds sterk ondervertegenwoordigd. Wij onderzochten de diversiteit op de werkvloer bij meer dan 70 000 werknemers uit de private sector en brachten in totaal 17 zware sectoren in kaart voor de periode 2011 tot en met 2017.

Afspiegeling van de realiteit
Onderzoek toont aan dat mannen en vrouwen andere kwaliteiten hebben. Een onderneming een afspiegeling laten worden van de realiteit is dan ook een positieve evolutie. Werknemers leren elkaar aanvullen in de minder sterke competenties. Idealiter is dus een mix van al deze eigenschappen aanwezig door zowel mannen als vrouwen aan te werven in dezelfde beroepen. In het rekruteringsproces houdt u hier dus best rekening mee.

Vrouwen zijn honkvaster
Vrouwen blijken honkvaster te zijn dan mannen in deze ‘zware’ sectoren. Terwijl 10 % van de vrouwen meer dan 43 jaar voor éénzelfde werkgever werkt, blijven 10 % van de mannen slechts 23 jaar werken voor één bedrijf. In 2011 waren nog 11 % van het personeelbestand in deze ‘zware’ sectoren vrouwen, 6 jaar later is dit niveau gedaald tot 9 %.
Een opvallende uitzondering hierop zien we in de bouwsector. Vrouwen vormden in 2011 slechts 1,14 % van het totaal aantal arbeiders tewerkgesteld in de sector. In 2017 steeg dit percentage naar 1,38 %.

Opvallende regionale verschillen
Daarnaast stelden we opvallende regionale verschillen vast. In Wallonië (4 %) werken beduidend minder vrouwen in deze sectoren dan in Vlaanderen (10 %). Dit kunnen we mogelijk verklaren door het feit dat Wallonië meer zware industriebedrijven heeft dan Vlaanderen.

Toch creëert een ‘diverse’ organisatie een kruisbestuiving en een nieuwe dynamiek. Immers, de juiste man/vrouw op de juiste plaats betekent dat medewerkers ten volle worden ingezet op hun sterkten zodat ze mee het verschil weten te maken in het succes van de organisatie.