FR

4. Wat is het nut van een assessment center, voor de organisatie en voor mezelf als individu?


Wat is het nut van een assessment center, voor de organisatie en voor mezelf als individu?

Assessment centers worden reeds tientallen jaren toegepast, hun succes hebben ze voornamelijk te danken aan het feit dat dit veruit de meest krachtige en objectieve manier is om de competenties van mensen in kaart te brengen.

Door de combinatie van verschillende methodieken, die op zichzelf misschien een beperkte voorspellende waarde hebben (cfr. persoonlijkheidsonderzoek), komt het assessment bureau tot een grondig beeld van hoe jij kan functioneren in een bepaalde functie. Op basis van deze bevindingen uit het assessment center is een organisatie dus het best in staat om een gefundeerde beslissing te nemen.

Jij leert echter ook heel wat, enerzijds over jezelf en anderzijds over de functie en de organisatie in kwestie. De klemtoon binnen assessment centers is de laatste jaren aan het verschuiven van een puur selectiemiddel naar een meer ervarings- en ontwikkelingsgerichte aanpak. Organisaties willen zich van elkaar onderscheiden, willen hun filosofie en bedrijfscultuur voelbaar maken doorheen heel hun selectietraject. In die zin kan jij wellicht doorheen een assessment center ook al aanvoelen of deze functie alsook de waarden/aanpak van de organisatie strookt met wie jij wil zijn. Leervermogen en ‘intuïtieve verbondenheid’ met de organisatiedoelstellingen zijn de sleutels voor een duurzame samenwerkingsrelatie, binnen onze complexe veranderlijke wereld.

Feedback, feedback, feedback… Vraag ernaar. Je hebt er recht op! Zoveel feedbackrapporten liggen stof te vangen, is dat niet jammer van al die inspanningen? Het komt ook echt professioneel over als je gemeend feedback vraagt, leerbereidheid weet je wel. Het advies uit een assessment center is beperkt houdbaar (doorgaans wordt een termijn van twee jaar vooropgesteld) en gericht op die functie in die organisatie. Je hebt ook recht op afschrift, na fiat van de opdrachtgever. Gebruik de feedback als een werkdocument dat jou, eventueel in overleg met anderen (je leidinggevende, HR, je partner, een coach, …) verder op weg kan zetten. Gebruik het resultaat van een assessment center niet als wapen in de volgende salarisronde of als voet tussen de deur bij een concurrerende firma, dit komt heel opportunistisch over en schiet volledig voorbij aan de essentie (resultaten zijn niet zomaar overdraagbaar).

Laat ons wel wezen: een assessment center is en blijft een momentopname. Een (halve) dag uit jouw leven bepaalt niet het hele verdere verloop ervan. Het assessment bureau geeft advies op basis van wat zij hebben kunnen observeren. Is deze feedback niet zoals je had verwacht? Tracht je dan in eerste instantie eens af te vragen hoe het komt dat jij een dergelijke indruk hebt nagelaten? En probeer er zo uit te leren. We maken het immers dagelijks mee dat kandidaten het niet helemaal eens zijn met hun resultaat, vaak bevestigen ze hierdoor net de aandachtspunten die naar voren kwamen. Ook al is het soms best een harde dobber, het gaat niet over ‘goed’ en ‘fout’, misschien is er wel een andere functie die nog beter bij jou past?

Bedenk dat je doorheen je carrière vroeg of laat wel in contact zal komen met één of andere vorm van assessment. Oefening baart ook hier kunst, in die zin dat mensen die zichzelf goed hebben leren inschatten (zowel talenten als valkuilen) en dit op een consistente wijze toepassen in hun loopbaankeuzes, zonder twijfel de meest krachtige kandidaten zijn.