FR

Uw motivatiebrief


Uw motivatiebrief

De sollicitatiebrief krijgt meestal minder aandacht dan het cv, maar is toch cruciaal. Het is hét moment bij uitstek om je enthousiasme en motivatie te ventileren. Maak je er dus niet zomaar vanaf met een beleefdheidsbriefje. Een sollicitatiebrief moet de rekruteur duidelijk maken dat je de bewuste job graag zou doen en waarom precies. Ook als je spontaan solliciteert, stuur je best een begeleidende brief waarin je kort schetst waarom je op zoek bent naar een nieuwe job en duidelijk verwoordt welke type functie je ambieert.

Voor je een eerste indruk kan maken in een jobinterview hebt je dus al een allereerste indruk gemaakt met je brief. Besteed er voldoende aandacht aan. Trouwens: als rekruteurs moeten kiezen tussen twee aan elkaar gewaagde cv’s, zullen ze dikwijls afgaan op de inhoud van de sollicitatiebrieven. Uiteraard kan je het best voor elke job een aangepaste brief schrijven. Voor een sterke brief is het goed om rekening te houden met een aantal inhoudelijke richtlijnen en tips op het vlak van taal en lay-out.

Inhoudelijke tips voor uw motivatiebrief

Elke vacature vraagt een aangepaste begeleidende brief. Maak er tijd voor. Bij een eventueel sollicitatiegesprek zal je er de vruchten van plukken: je hebt achtergrondinfo over de vacature, je hebt er al over nagedacht en je zal daardoor ongetwijfeld een goede indruk maken.

Algemene tips

 • Zorg dat in de inleiding duidelijk wordt of je spontaan solliciteert, reageert op een advertentie, op de hoogte bent van de vacature via … Vergeet bovenaan je brief geen titel te voorzien waarin je de vacaturetitel vermeldt. Sommige bedrijven, en zeker selectiebureaus, hebben vaak verscheidene vacatures tegelijk lopen.
 • De eerste indruk maak je met je brief. De allereerste indruk start al bij de aanspreking. Het getuigt van nauwkeurigheid dat je je brief gericht stuurt naar een persoon waarvan je het geslacht kent en de naam correct spelt. Cruciaal voor je sollicitatiebrief is de openingszin. Het is de bedoeling dat je opvalt tussen de vele reacties. Opvallen doe je niet met clichétaal en oubollige uitdrukkingen, maar net door een originele en enthousiaste openingszin te gebruiken.
 • De ‘body’ van je tekst moet antwoorden op de vraag: ‘Waarom wil ik deze job?’. Die vraag houdt ten eerste in dat je je motivatie toelicht. Wat heeft de job jou te bieden? Waarom ben je geïnteresseerd? Ten tweede moet je jezelf aanprijzen door relevante ervaringen te vermelden. Wat heb je de werkgever te bieden? Waarom zou hij jou moeten kiezen?
 • Gebruik geen te bescheiden woorden zoals misschien, eventueel, menen … Zoek een gulden middenweg. Breedsprakig laten weten dat jij dé ideale persoon bent en dat de rekruteur wel gek moet zijn mocht zij/hij deze kans laten voorbijgaan, getuigt niet zozeer van enthousiasme, maar eerder van een serieuze portie arrogantie.
 • Hou de informatie in je sollicitatiebrief zo concreet mogelijk. Vermijd holle woorden en slogans. Concretiseer en onderbouw met feiten.
 • Maak je eigen brief. Sollicitatiehandleidingen staan vaak bol van voorbeeldbrieven, maar het is niet de bedoeling dat je die zomaar klakkeloos gaat kopiëren. Doe je dat toch? Dan loop je het risico dat jouw brief verloren gaat tussen de andere inspiratieloze brieven.
 • Ten slotte kan je je brief beter niet afsluiten met een dooddoener. De laatste indruk die nablijft is even belangrijk als de eerste. Zeg dus liever niet ‘Met welgemeende hoogachting van de allerhoogste plank groet ik u, weledele heer’. Wat bijvoorbeeld al veel beter klinkt is ‘Denkt u ook dat wij elkaar iets te bieden hebben, dan ben ik altijd bereid om tijdens een gesprek nader kennis te maken’. Druk dus je hoop uit op een persoonlijke kennismaking.
 • De brief mag niet meer dan één pagina in beslag nemen.

Analyseer de vacature

Voor een optimale sollicitatie analyseer je het best de vacature! Tijdens het selectie-interview en in je cv en sollicitatiebrief zal de selecteur gericht zoeken naar een aantal competenties die noodzakelijk zijn voor de functie. Zij/hij zal met gerichte vragen proberen te achterhalen in welke mate je die competenties al bezit. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je de gewenste kwaliteiten in de verf kan zetten. Analyseer daarom de vacature en probeer de gewenste kennis, ervaring, vaardigheden, competenties … te ontdekken. Denk na welke kwaliteiten nuttig zijn voor de vacature en speel erop in. Op die manier weet je bovendien aan welke vragen je je kan verwachten tijdens een eventueel gesprek en kan je je voorbereiden. Voldoe je niet aan bepaalde criteria? Vermeld dan eventueel op welke manier je dat kan compenseren.
Surf ook naar de website van de betreffende onderneming of organisatie. Ga na in hoeverre je aansluiting vindt bij hun activiteiten, bedrijfscultuur en –waarden. Maak duidelijk wat je daarin aantrekt. Zorg ervoor dat je dit ook hard kan maken in een sollicitatiegesprek.

Taal- en lay-out tips voor uw begeleidende motivatiebrief

Je begeleidende brief is belangrijk. Hou daarom zeker rekening met de volgende taaltips en lay-outtips.

Taaltips
 • Gebruik een vlotte stijl. Kies het juiste evenwicht tussen een al te formele en een te informele stijl.
 • Gebruik leesbare zinnen en breng afwisseling in je structuur.
 • Kies de juiste woordenschat, vermijd herhalingen in woordgebruik.
 • Wees consequent in uw taalgebruik en spelling (c/k, je-u …).
 • Pas op voor spelling- en tikfouten: gebruik woordenboeken en spellingswijzers. En laat je tekst herlezen! Spellingfouten roepen vragen op over het algemeen niveau van de schrijver. Tikfouten doen twijfel rijzen over iemands nauwgezetheid.
 • Gebruik leestekens waarvoor ze dienen: een punt om een zin te beëindigen, een komma voor opsommingen of een rustpauze (denk ook aan de correcte spatiëring voor en na een leesteken).
 • Let er ook op dat iedere zin een werkwoord en onderwerp heeft! Als dat niet het geval is, dan koppel je dat zinstuk aan een andere zin.
 • Vermijd afkortingen. Gebruik je ze toch? Zorg dan dat je de officiële afkorting hanteert (raadpleeg een woordenboek).
 • Wees logisch, zowel in de opbouw van je brief als in de zinsconstructies. Een onlogische gedachtegang suggereert een zwakke analytische geest.
Lay-out tips
 • Stel een overzichtelijk en visueel aantrekkelijk document op:
  • Zorg voor witruimte. Zo verhoog je de leesbaarheid.
  • Besteed aandacht aan een evenwichtige bladspiegel.
  • Essentiële informatie moet gemakkelijk terug te vinden zijn.
  • Zet titels en kernwoorden eventueel in de verf, maar zorg voor een rustig, leesbaar geheel.
  • Gebruik binnen één rubriek telkens dezelfde insprong.
 • Gebruik van kleur en verschillende lettertypes kan beperkt. Zorg in elk geval dat het de leesbaarheid bevordert.
 • Foto’s kunnen, maar zijn absoluut geen vereiste. Als de potentiële werkgever dat vraagt, dan zal dat expliciet vermeld staan in het vacaturebericht. Wil je toch een foto inlassen? Kies dan voor een neutrale en stijlvolle pasfoto (geen exotische vakantiekiekjes of ‘instantfoto’s’ die alles behalve professionalisme uitstralen).