FR

Uit welke elementen bestaat uw CV?


Uit welke elementen bestaat uw CV?

Vermeld in uw CV zeker uw persoonlijke gegevens, professionele doelstelling, opleiding, professionele ervaring, ervaringsbewijzen en vaardigheden.

Persoonlijke gegevens

Naam, voornaam, adres, telefoon, e-mail, geboortedatum (leeftijd), nationaliteit en burgerlijke staat zijn essentieel. Als er een foto gevraagd wordt, kies u het best voor een sobere foto. Vakantiefoto’s kunnen leuk zijn, maar geven uw sollicitatie zelden een meerwaarde. Niet-relevante informatie laat u het best achterwege, maar zorg wel dat u volledig bent!

Professionele doelstelling

Voor de recruiter is het interessant dat u uw professionele doelstelling vermeldt. Zo toont u wat u als kandidaat belangrijk vindt en welke richting u uit wil met uw carrière. Vermijd volgende struikelblokken:

 • breed uitweiden: de recruiter kan de indruk krijgen dat u geen specifiek idee hebt van de functies die u interesseren;
 • veel te specifieke professionele doelstelling: u loopt het risico dat u voor een boeiende job wordt uitgesloten omdat uw formulering te restrictief is.

Opleiding

Het hoogste diploma is het belangrijkste.

 • U kan eventueel nog uw middelbare schoolopleiding aanhalen, al doet die niet zo erg ter zake. Aan uw lagere schoolopleiding heeft niemand boodschap!
 • Vermeld ook bijkomende opleidingen als ze betrekking hebben op de functie waarvoor u solliciteert.
 • Bespreek uw opleiding in een omgekeerde chronologische volgorde, met de vermelding van data en instellingen. Gaten en onvolledige gegevens (die vaak heel wat rekenwerk vereisen) doen de tenen van recruiters krullen.

Professionele ervaring

Uw werkervaring is zonder meer het belangrijkste onderdeel van uw CV.

 • Vermeld wat u gedaan hebt (functietitel), bij welk bedrijf en wanneer precies. Bij uw functie zet u het best een korte taakomschrijving omdat functieomschrijvingen nogal eens verschillen van bedrijf tot bedrijf. Hoe relevanter de ervaring voor de functie, hoe beter u ze moet omschrijven.
 • Vermeld per bedrijf waar u gewerkt hebt ook beknopt de activiteiten van de betreffende ondernemingen zodat uw ervaring kan gekaderd worden.
 • Nog geen werkervaring? Grijp dan terug naar uw pré-professionele ervaring: relevante vakantiejobs, interims, stages of weekendjobs. Van belang is dat u aangeeft welke competenties ze u hebben bijgebracht.
 • Werk opnieuw in omgekeerde chronologische volgorde en vermeld alles zeer zorgvuldig.

Attesten of ervaringsbewijzen?

Hebt u een attest of ervaringsbewijs? Noteer dat dan zeker op uw CV. Voor een aantal beroepen wil de Vlaamse Regering door die ervaringsbewijzen de competenties meer zichtbaar maken. Ze hebben een dubbel voordeel:

 • Als sollicitant kunt u bewijzen welke kennis en vaardigheden u na uw schoolloopbaan hebt opgebouwd.
 • Werkgevers moeten geen extra tests afnemen om u te screenen.

Momenteel staan er al meer dan 50 beroepen op deze lijst (asbestverwijderaar, hovenier, patronenmaakster, podiumtechnicus, sociaal tolk, strijk(st)er, wever …). Slechts voor een 10-tal ligt de procedure al vast om het bewijs effectief te kunnen uitreiken.

Vaardigheden

Uw talen- en informaticakennis zijn belangrijk op de arbeidsmarkt. Som ze dan ook zeker op onder de rubriek vaardigheden. Evalueer uw kennis zo goed mogelijk en pas op voor onder- of overschatting. De selecteur zal u waarschijnlijk aan een test onderwerpen als u uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Extra’s

Wil u nog iets vermelden over beschikbaarheid of loongegevens? Doe dat dan in een afzonderlijke rubriek.

Varia

Onder varia kan u allerlei activiteiten en kwaliteiten kwijt die niet rechtstreeks met het werk te maken hebben, maar die wel van belang kunnen zijn voor de functie waarvoor u solliciteert. Betrokkenheid in het verenigingsleven, vrije tijd, persoonlijke interesses, enz. geven een gepersonaliseerd tintje aan uw CV. Ze kunnen relevante capaciteiten aan het licht brengen die een meerwaarde zijn voor uw kandidatuurstelling.