FR

Testimonial


Testimonial

Outplacement voor een vice-president? Geen overbodige luxe.

Midden 2009 was Luk Herten, gewezen vice-president van Norgine, genoodzaakt zich te heroriënteren ten gevolge van een wereldwijde herstructurering. Net zoals bij arbeiders en bedienden viel ook hij onder de wetgeving die 45+ers verplicht een outplacementbegeleiding te volgen.  Vandaag is Luk Herten actief als zelfstandig consultant, voornamelijk in de farmaceutische sector, en blikt hij met voldoening terug op zijn outplacementbegeleiding.

Petra Philips ruilde theater voor echte wereld

“De Philipsen zijn doorzetters”, zegt Petra Philips (55) nadat ze ons haar verhaal heeft gedaan. Een passie voor theater, de desillusie over de wereld waarin ze opgroeide, 27 jaar trouwe dienst, een onaangekondigd ontslag, een totaal nieuwe roeping en een vertrouwensrelatie met haar outplacementconsulent vormen de pijlers van dat verhaal. De overstap van de culturele naar de sociale sector betekende letterlijk een bevrijding voor Petra Philips.

“In the end, everything will be fine. If it’s not fine, it’s not the end”

Eind november, in volle crisistijd, werd Luc De Visscher het slachtoffer van een wereldwijde reorganisatie.  Hij verloor een uitdagende job als logistiek manager in de farmaceutische sector, een job die hij met veel passie uitvoerde in een sector waarin hij al 15 jaar actief was. Zijn boodschap is: “Het is normaal dat je het soms moeilijk hebt, maar blijf positief! En ga actief op zoek naar een job”.