FR

Sollicitatie Tips – Brief


Sollicitatie Tips

De motivatiebrief

“Zo’n motivatiebrief, doet die er eigenlijk wel toe ?” Ook op deze vraag is het antwoord niet rechtlijnig. Als stelregel kunnen we wel nemen dat je enkel een motivatiebrief dient in te sturen indien deze effectief aanvullende informatie kan verschaffen bovenop hetgeen in jouw CV terug te vinden is. Wij moedigen het gebruik van een motivatiebrief aan omdat het de lezer overtuigt van jouw passie voor de job waarvoor je solliciteert en aantoont welke toegevoegde waarde jij kan creëren binnen de job en voor de organisatie.

Adresseer jouw brief aan de correcte contactpersoon en hanteer een redelijk persoonlijke schrijfstijl. Vermijd ten allen tijde het gebruik van clichés in jouw motivatiebrief. Een ‘copy-paste’ van een motivatiebrief waarin enkel de naam van de organisatie werd veranderd valt snel op.