FR

Tips


Tips

Met deze tips maakt u van uw CV een gegarandeerd succes!

 • Beperk uw CV tot 2, maximaal 3 bladzijden.
 • Stel een standaard-CV op dat u telkens aanpast aan de vacature waarvoor u solliciteert.
 • Analyseer de vacature en zet die gegevens in de verf die relevant zijn of die een troef zijn. Zorg ervoor dat het duidelijk is dat de job waarvoor u solliciteert een logische stap is in uw loopbaan. Benadruk die aspecten uit uw loopbaan die belangrijk zijn, stip de andere slechts eventjes aan.
 • Zorg voor een rode draad in uw CV.
 • Geef coherente, duidelijke, beknopte en logische informatie.
 • Als u een foto op de CV zet, zorg dat deze foto iets uitstraalt! Een foto met een eigentijdse, zakelijke uitstraling.
 • Vergeet je gsm nummer en e-mailadres niet te vermelden
 • Als je een LinkedIn profiel hebt, vermeld dit dat. Dit bevestigt dat je met beide benen in deze tijd staat.

Lieg niet in uw CV

Liegen in uw CV is uit den boze. Het getuigt van weinig respect voor de werkgever. Vermeld geen ervaring die u niet hebt. Zelfs als u overtuigd bent dat u het wel zal aankunnen. Een leugen kan namelijk grote gevolgen hebben. U kan door de mand vallen tijdens de sollicitatieprocedure. Maar het kan nog erger! Wordt u aangeworven en komen ze er nadien achter? Dan is de kans groot dat u ontslagen wordt. Stel dat ze dan bij een volgende sollicitatie de reden vragen van het ontslag bij de vorige werkgever … U zal opnieuw moeten liegen (en dan maar hopen dat ze uw vorige baas niet contacteren als referentiecheck). Of misschien voelt uw potentiële werkgever iets aan en bestempelt hij u als onbetrouwbaar … En zo ziet u de kansen aan uw neus voorbijgaan.

Afknappers in een CV

Recruiters besteden hooguit enkele minuten aan uw CV. Ze gaan gewoon op zoek naar een reden om uw CV in de prullenbak te gooien. Dat blijkt uit een onderzoek bij 2500 Amerikaanse en Canadese (e-)recruiters en headhunters. Vermijd zeker de volgende valkuilen om te zorgen dat uw CV de test doorstaat:

 • Spelfouten en kromme zinnen: de recruiter gaat ervan uit dat uw CV representatief is voor het werk dat u zal leveren. Fouten tegen spelling en grammatica maken meteen duidelijk dat u haastwerk levert, geen oog hebt voor details of niet ernstig geïnteresseerd bent. Kromme of langdradige zinnen verklappen dat uw communicatievaardigheden te wensen overlaten.
 • Onvolledige gegevens: wees zorgvuldig met uw personalia, tijd- en plaatsaanduidingen. Een selecteur ontvangt soms tot honderden CV’s en wil geen Sherlock Holmes spelen.
 • Geen structuur: recruiters scannen CV’s als het ware. Zij zoeken die elementen die passen bij het profiel van de vacante functie. Onnodig te zeggen dat die niet te vinden zijn in een curriculum dat bestaat uit twee pagina’s doorlopend proza, of dat onderverdeeld is in vijf lagen subtitels. Zorg dat belangrijke informatie niet ‘begraven’ zit in het CV.
 • Zinnen die beginnen met ‘ik’ of ‘hij’: geen enkele recruiter krijgt een goed gevoel bij een CV vol ‘ik deed dit, ik deed dat’. Evenmin loopt zij/hij warm voor zinsneden als ‘Meneer Janssens is een excellent consultant, die veel administratieve krachten heeft geplaatst’. Schrijf een CV, geen biografie voor de achterflap van een boek.

Let op het uiterlijk van uw CV

Een gestructureerd en overzichtelijk CV is een verademing voor elke recruiter. Zet daarom belangrijke elementen wat dikker in de verf, zonder te overdrijven. Wees bondig en hanteer telegramstijl. Het is ook niet aangewezen een standaardcurriculum uit uw computer te halen. Elke recruiter is vertrouwd met deze CV’s, u bent niet de enige die ze gebruikt!

Benadruk een opwaartse beweging, tenzij…

Soms blijkt uit een curriculum vitae dat de kandidaat bij iedere functie een stapje hoger op de ladder is geklommen. Selecteurs zien dan onmiddellijk dat ze te maken hebben met iemand die over doorgroeimogelijkheden beschikt. Dat kan de sollicitatie alleen maar ten goede komen! Hebt u in uw loopbaan ergens te maken gekregen met een demotie? Probeer dat dan eerlijk uit te leggen.

Het omgekeerde is ook mogelijk. Misschien hebt u een gegronde reden om een stap terug te zetten. Leg dan iets minder het accent op de zwaarte van de functie en licht toe waarom u een nieuwe wending wil geven aan uw loopbaan.

Toon uw toegevoegde waarde

Recruiters lézen geen CV’s, ze scannen ze op elementen die passen bij het profiel dat ze zoeken. Uit onderzoek is gebleken dat een consultant er gemiddeld 2 à 3 minuten over doet om een CV helemaal door te nemen. U vermeldt dan ook beter uitsluitend relevante informatie. Enkel info dus waarmee u uw meerwaarde beklemtoont en uw kansen op een gesprek verhoogt:

 • Dat u elk jaar een mosselfestijn organiseert, doet weinig ter zake als u solliciteert voor de functie van webdesigner.
 • Wil u daarentegen aan de slag bij een organisatiebureau? Dan wordt deze info wel belangrijk.

Met andere woorden: stem uw CV af op de job waarvoor u solliciteert.

Hou het kort

De informatie die u opneemt, moet bondig zijn. Vermijd ellenlange opsommingen van eigenschappen en ervaringen. Een CV van gemiddeld méér dan twee pagina’s wijst de recruiter op een van volgende problemen: u bent een jobhopper, uw carrière springt van de hak op de tak, uw vermogen tot synthese laat te wensen over of u hebt problemen om u schriftelijk uit te drukken. Ze doen de recruiter allemaal spontaan naar de deleteknop grijpen.

Blijf concreet

Let erop de informatie in uw CV zo concreet mogelijk te houden. Teamspirit, doorzettingsvermogen en contactvaardigheid zijn uiteraard mooie eigenschappen, maar zonder praktische voorbeelden zijn ze nietszeggend. U vermeldt dus beter concreet hoe uw teamspirit zich in het verleden uitte of waar u uw doorzettingsvermogen hebt toegepast, zonder holle woorden.