FR

Psychotechnische screening


Psychotechnische screening

Dit is een verzamelnaam voor, voornamelijk computergestuurde, testen die zowel kunnen peilen naar cognitieve vaardigheden, persoonlijkheid als vakspecifieke kennis.

 • Cognitieve vaardigheden: wat zijn jouw aangeboren, onderliggende intellectuele capaciteiten. Deze testen zijn vergelijkend. Jouw scores worden afgewogen ten opzichte van een norm. Deze wordt bepaald door het scholingsniveau, het land en/of de regio,… waar de functie vacant is. In die zin kan het zijn dat de organisatie deze testen gebruikt als eerste filter: bijvoorbeeld enkel wie een bepaalde minimumscore haalt mag door naar de volgende ronde in het selectieproces.
 • Deze testen lijken heel schools doch zijn vaak goed onderbouwd. Ze zijn nog altijd één van de beste voorspellers naar later succes in een (nieuwe) functie. Uiteraard worden ze vaak minder relevant naarmate je meer ervaring opbouwt. Jouw capaciteit is aangeboren, doch dit neemt niet weg dat je je ook een stuk kan trainen in deze testen: alternatieve manieren van denken, omgaan met het systeem, stress in bedwang houden,…
 • Voorbeelden van testen:
  • Oog-hand coördinatie
  • Reactietijd
  • Redeneervermogen (verbaal, abstract, numeriek,…)
  • Tempo versus nauwkeurigheid (administratie,…)
  • Vigilantie: waakzaamheid, het zien van afwijkingen,…
  • Interpreteren van grafieken en tabellen
 • Persoonlijkheid: een persoonlijkheidstest kan nooit eliminerend zijn doch heeft vooral de intentie om te begrijpen hoe jij als individu denkt en gedreven wordt. Klassiek zijn de Big5 testen. De ‘5’ staat voor de meeste belangrijke componenten van persoonlijkheid:
  • Openheid voor nieuwe ervaringen / meningen
  • Consciëntieusheid: persoonlijke discipline en volharding
  • Altruïsme: oog en hart hebben voor anderen
  • Extraversie: stijl van communicatie
  • Neuroticisme: hoe omgaan met negatieve emoties en tegenslag
 • Vaktechnische proeven: misschien krijg je ook een proef die uw specifieke vakkennis test.
  • Als je voor een boekhoudkundige functie solliciteert, mag je je verwachten aan een boekhoudkundige proef.
  • Wil je aan de slag als vertaler Frans-Engels? Dan is het niet ongewoon dat men je een tekst voorlegt die je moet vertalen en dat je een grammaticaproef krijgt.
  • Als voor een administratieve functie een goede kennis van Word en Excel vereist is, dan is het zeer waarschijnlijk dat je een proef moet afleggen waar je kennis van deze pakketten getest wordt.

Op dergelijke proeven kan je je uiteraard makkelijk voorbereiden door je kennis op te frissen, vooraleer je aan de selectie deelneemt. Kijk goed wat er gevraagd wordt in de vacature: zowel naar juridische kennis, ICT-systemen, financiën,… en vul aan met jouw ervaring / kennis uit voorgaande jobs en opleidingen.