FR

Peter Motmans

Bekijk alle medewerkers

Peter Motmans is gepassioneerd door het coachen van medewerkers (alle functieniveaus ) en teams om hen mee naar een hoger (functie)niveau te begeleiden. Hij koppelt dit aan enerzijds de aanwezige talenten en anderzijds het optimaliseren van organisatiecontexten zodat iedereen in wederzijds vertrouwen op een open en eerlijke manier mee aan de doelstellingen van de (interne en externe) klanten wil en kan meewerken. Peter heeft een opleiding genoten als personeelswerker en startte bij Keerpunt vzw in 1999. In zijn vorige werkervaringen (begeleider menselijk potentieel, bedrijfsconsulent en opleidingsverantwoordelijke) heeft hij heel wat vaardigheden kunnen ontwikkelen die van essentieel belang zijn om andere mensen bewuster en effectiever te laten functioneren. Dit is uiteraard een belangrijke troef om te kunnen komen tot effectieve trainingsresultaten. Sinds september 2008 is Keerpunt vzw overgegaan in de Acerta-groep, waar hij als senior consultant deel uitmaakte van BCT Coaching & Training, vandaag het Acerta Talent Development team.