FR

Inleiding Assessment center


Inleiding Assessment center

Naast het testen van kennis, wat relatief makkelijk te meten en bij te leren valt, kan het zijn dat u ook gescreend wordt op een aantal onderliggende ‘competenties’. Dit is de vaardigheid om met concrete situaties om te gaan, relevant voor de beoogde functie.

Welke competenties heb ik nodig om succesvol te solliciteren?

We zetten even de meest voorkomende competenties voor u op een rijtje:

  • Analysevermogen: omgaan met en begrijpen van nieuwe informatie (kan zowel numeriek, tekstueel, grafisch,… zijn).
  • Flexibiliteit: meer dan een beschikbaarheid naar uren / locaties wordt gepeild naar de openheid om vlot en adequaat in te spelen op de vragen / kansen die zich aandienen.
  • Mondelinge communicatie: helder en gestructureerd een boodschap kunnen overbrengen, aangepast aan het doelpubliek.
  • Nauwkeurigheid: de zelfdiscipline bezitten om het eigen werk kwaliteitsvol af te leveren. Het risico op fouten of klachten (van klanten, personeel,…) beperken door zowel administratief als in de totaalaanpak gestructureerd te werk te gaan (controlemomenten inbouwen).
  • Overtuigingskracht: anderen mee kunnen krijgen in jouw verhaal, dit kan zowel in een leidinggevende als commerciële context zijn. De argumenten en ‘behoeftes’ van anderen gebruiken in jouw communicatie.
  • Plannen en Organiseren: beheer van eigen prioriteiten en / of die van anderen, in functie van een concreet resultaat. Korte en/of langere termijn zijn belangrijk.
  • Resultaatgerichtheid: hoe ga ik de doelstellingen behalen die binnen deze functie van mij gevraagd worden? Deze doelen kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief zijn. Ben je eerder reactief dan wel proactief?
  • Stressbestendigheid: rustig en adequaat blijven reageren, ook onder druk of bij onverwachte situaties.
  • Zelfontplooiing: een kandidaat die transparant en open over zichzelf kan reflecteren heeft in elke selectie-context een streepje voor. Alles start bij zelfkennis.

Bespreek deze competentielijst in elk geval met uw consultant. Per vacature worden er immers andere gevraagd en worden deze vaak ook anders benoemd (vb. vacature payrollbeheerder spreekt van ‘Detailgerichtheid’ versus ‘Nauwkeurigheid’). Uw outplacement consultant kan u zeker aangeven waar volgens hem/haar uw sterktes liggen, alsook eventueel een aantal ontwikkelingstips aanreiken alvorens effectief te gaan solliciteren.