FR

CV Tips – Opbouw


Opbouw

Onderstaande elementen worden bij de opbouw van jouw cv best opgenomen.

Foto

“Moet ik een foto opnemen in mijn CV?”; het is en blijft een prangende vraag bij vele sollicitanten. Er is geen ja of nee antwoord op deze vraag. Hier beslis je volledig zelf over.

Personalia

Persoonlijke gegevens: naam en voornaam, geboortedatum, nationaliteit, huidige adres (of verblijfplaats), al dan niet in het bezit van een rijbewijs (en wagen)

Contactgegevens: Email-adres, mobiel telefoonnummer (PRO-TIP: hoe klinkt jouw eigen voicemail eigenlijk?!) en eventuele links naar sociale netwerkaccounts.

Bio/Profielschets

In deze sectie licht je kort toe wie je bent, over welke specifieke troeven je beschikt en welke richting je uit wil. Zie het als een heel korte voorstelling van de belangrijkste elementen uit jouw motivatiebrief. Dit element moet uitnodigen om jouw CV verder door te nemen. De keywords in deze sectie kan met scannen met het menselijke en machinale oog!
Wist je reeds een heel ruime ervaring op te bouwen? Kom in dit blok dan tot de essentie en geef aan welke specifieke functie je ambieert.

Opleiding

Een oplijsting van jouw behaalde diploma’s, gevolgde cursussen en/of toegekende certificaten zet je hier anti-chronologisch uiteen. Hoe diepgaand je deze sectie verder uitwerkt is vaak afhankelijk van jouw situatie. Als schoolverlater, met beperkte werkervaring, zal je hier bijvoorbeeld veel meer aandacht aan besteden dan wanneer je een uitgebreide werkervaring voor zich kan laten spreken. Vermijd een opsomming van gevolgde vakken binnen jouw opleiding maar voeg bijvoorbeeld wel de titel van jouw bachelor- of masterproef en/of stage toe.

Werkervaring

Ook hier hanteer je een anti-chronologische rangschikking van alle werkervaringen. Enkel relevante werkervaringen voor de functie waarvoor je solliciteert licht je diepgaander toe. Probeer niet overbodig veel vakjargon te gebruiken bij het beschrijven van jouw taken en realisaties, niet elke lezer van jouw CV beschikt namelijk over hetzelfde referentiekader. Maak projecten en realisaties meetbaar. Geef een realistisch inzicht in jouw takenpakket en de impact die je gehad hebt op de organisatie.

De onderdelen ‘Opleiding’ en ‘Werkervaring’ kunnen onderling van plaats verwisseld worden al naargelang jouw opgebouwde ervaring. Pas afgestudeerd? Dan zal jouw opleiding eerst komen. Reeds heel wat ervaring opgebouwd in andere functies en sectoren? Laat deze dan als eerste de lezer overtuigen.

Vaardigheden/Competenties

Persoonlijke vaardigheden: welke specifieke vaardigheden typeren jou als persoon? Stemmen deze overeen met het gevraagde in de functie waarvoor je solliciteert? Hou dit beperkt tot de belangrijkste.

Taalvaardigheden: gebruik eenzelfde typering voor alle talen die je opgeeft. PRO-TIP: CEFR Levels (A1-C2) geven een objectieve indicatie.

IT-vaardigheden : vermijd vanzelfsprekende zaken (‘internet’, ‘sociale media’,…) maar focus op relevante kennis van bepaalde software pakketten (bepaalde SAP modules, grafische software, …).

Varia

Interesses, passies, hobby’s, lidmaatschap van organisaties,… het kunnen allen aanvullingen zijn die de persoon achter jouw CV alvast iets concreter maken.