FR

1. Ben je uitgenodigd voor een assessment center?


Ben je uitgenodigd voor een assessment center?

Spannend! Je kreeg een uitnodiging voor een assessment center, dit wellicht in het kader van een lopende sollicitatie, interne promotie, loopbaanoriëntatie,…

Een assessment center is zonder twijfel een intensieve belevenis, waar jij als kandidaat heel wat tijd en energie in investeert.

Primaire doelstelling van de opdrachtgever is om jou als kandidaat grondig te leren kennen en een objectief beeld te krijgen van wat je in je mars hebt.

Acerta Career Center treedt daarbij op als externe adviseur, waarbij de beslissing finaal bij de klant/organisatie blijft.

Vergis je echter niet, ook voor jou als kandidaat heeft een assessment center heel wat te bieden.

Ten eerste is dit zeker ook een investering van de opdrachtgever, het kan je alvast een goed gevoel geven dat jij als kandidaat dit waard bent. Vaak is dit een finale fase in een beslissingsproces. Zonder te beginnen zweven of reeds assumpties te maken voor de toekomst biedt een assessment center jou een unieke leerkans.

Zie het effectief als een unieke kans om jezelf en jouw vaardigheden tegen het licht te houden. Ook al is de beslissing misschien finaal negatief, het geeft je wel inzicht omtrent hoe je je verhoudt ten opzichte van de vooropgestelde functie en of je je misschien beter richt op een andere job. Feedback is immers niet enkel voorzien voor de opdrachtgever, ook jij als kandidaat hebt hier ten volle recht op. Binnen Acerta Career Center maken we hier zelfs een speerpunt van.

“Zelfkennis is het begin van alle wijsheid”. Meer en meer verschuift de klemtoon van het pure “kunnen” en “kennen” naar wat jou als kandidaat drijft. Past jouw motivatie, waardenprofiel, persoonlijkheidstype,… binnen deze functie/organisatie op de langere termijn? In die zin is een assessment center binnen Acerta Career Center meer en meer een afstemming tussen alle partijen.